Oversigt

 • Sikring mod oversvømmelse

  En kælderoversvømmelse opstår fordi kloakvandet fra hovedkloakken løber tilbage gennem stikledningen og presses op gennem afløb i kælderen. Det vil ske jævnligt, hvis kælderen ligg…

  Læs mere
 • Pumpning

  En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommuna…

  Læs mere
 • Højvandslukke

  Et højvandslukke er en af flere løsninger, du kan vælge, hvis du har oplevet at få vand fra kloakken op gennem et toilet eller et afløb i din kælder og har fået oversvømmet kældere…

  Læs mere
 • By-pass løsninger

  I eksisterende etagebyggeri er det ofte meget svært og dyrt at adskille de installationer, hvor vandet kan løbe selv, fra dem som vandet komme op igennem ved en oversvømmelse. Ved …

  Læs mere
 • Oversvømmelseskort

  Alle kommuner i Danmark har lavet klimasikringsplaner, der angiver, hvordan kommunen ruster sig mod fremtidige klimaændringer. I forbindelse md klimatilpasningsplanerne har alle ko…

  Læs mere
 • Forskellen på en langvarig regn og et skybrud

  I denne animation kan du se hvonår et bassin kan afhjælpe oversvømmelser i kældre - og hvornår det ikke kan.

  Læs mere