Bygningsdele

Døre og vinduer kan give anledning til indtrængende vand i bygninger, hvis man ikke vælger den rigtige løsning. Her på siden kan du læse mere om hvordan man beskytter:

Oversigt

 • Kældernedgange

  Når kældre oversvømmes skyldes det typisk to ting, enten stuver vandet op gennem afløbet eller også så skyldes oversvømmelsen tilstrømning af vand.

  Læs mere
 • Lyskasser

  Når kældre oversvømmes skyldes det typisk to ting, enten stuver vandet op gennem afløbet eller også så skyldes oversvømmelsen tilstrømning af vand.

  Læs mere
 • Garagenedkørsler

  Der findes heldigvis gode løsninger til at undgå at få vand fra terræn og ned i garagenedkørslen.

  Læs mere
 • Døre

  Det er muligt at sikre døre, så vand fra terræn ikke løber ind gennem dørene.Døre kan sikres ved: Hævet indgangspartier 10-15 cm over terræn Vandtæt dør Skots på tværs af døre…

  Læs mere
 • Åbninger ved terræn

  Hvis der er risiko for vand på terræn, bør alle åbninger mindre end 15 cm over terræn sikres enten ved opkanter, afblænding eller ved for eksempel tilmuring med glassten.

  Læs mere
 • Følsomme installationer

  Følsomme installationer, der er placeret i kælderen eller på terræn vil blive ødelagt ved en oversvømmelse. Det gælder fx:   Nødgeneratorer Sprinklercentraler Serverrum Hove…

  Læs mere
 • Flade tage

  Mange vandskader fra tage skyldes mangelfuld vedligeholdelse af afløbssystemet, så et jævnligt tilsyn og oprensning kan klare nogle problemer.

  Læs mere
 • Tørretumblerudluftning

  Alle steder, hvor der er åbninger ved terræn er der fare for, at vand kan løbe ind under skybrud. Det kan fx være ved udluftninger fra tørretumblere.

  Læs mere