name

Fredede og bevaringsværdige bygninger

For fredede og bevaringsværdige bygninger gælder særlige krav.

De bevaringsværdige bygninger og de dertil hørende særregler administreres af kommunerne.

En bygning er først bevaringsværdig i lovens forstand, når den er nævnt i kommuneplanen eller i en lokalplan. Man skal derfor være opmærksom på, at disse særregler kan få betydning, når man skal bygge om eller til. Endelig kan der være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter på grunden, der går forud for lokalplanen.

Det er altid en god idé at undersøge hos myndighederne hvilke muligheder, man har, inden et større projekt sættes i gang.

De fredede bygninger administreres af Kulturstyrelsen, der er en styrelse i Kulturministeriet og myndighed for de fredede bygninger.

Læs mere om fredede og bevaringsværdige bygninger her.