name

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt "voldsomt skybrud". Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. 


Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved:

  • Mere end 40 mm regn på et døgn 
  • Mere end 30 mm regn på en halv time

I nogle tilfælde dækker forsikringen måske også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm/døgn.

På Forsikring og Pensions hjemmeside kan man under www.forsikringsvejret.dk se, om et regnvejr i det område, hvor bygningen er placeret, er karakteriseret som voldsomt skybrud. Man kan også få gode råd om forebyggelse af skybrudsskader og info om, hvornår forsikringen dækker.

Som følge af de seneste års mange skybrudsskader har mange forsikringer reduceret dækningen af skader fra skybrud og stiller endvidere krav til brug af særlige materialer ved renovering efter skybrud. Dette gælder særligt i kældre.

Nogle forsikringsselskaber tilbyder en lavere præmie for ejendomme, der er skybrudssikret. Derfor anbefales det at kontakte forsikringsselskabet, før en ejendom skybrudssikres. På den måde kan man sikre sig, at eventuelle krav fra forsikringsselskabet kan indgå i skybrudssikringen.

Skader på huset/bygningen

Bygningsforsikringen/husforsikringen dækker vandskade på bygninger på grunden, herunder garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

Skader på dine ting

Indboforsikringen/familieforsikringen dækker vandskade på indbo, herunder indbo i garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.

Forsikringen dækker normalt udgifter til at få pumpet vand væk, at redde indbo og til affugternes elforbrug.

Skader på erhvervsløsøre

Erhvervsløsøreforsikringen dækker vandskade på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, og når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. I kældre er varer normalt kun dækket, hvis de er placeret på ikke-vandsugende underlag og hævet 10 cm over kældergulv.

Generelle undtagelser

Undtagelser på bygnings-, indbo- og erhvervsløsøreforsikringen:

  • Oversvømmelser fra hav, fjord, søer og vandløb er altid undtaget
  • Vandskader, der skyldes, at regnvand siver ind gennem revner, utætheder eller åbne vinduer, er som hovedregel undtaget
  • Vandskader, der skyldes, at grundvand trænger ind gennem kældervæg eller kældergulv, er som hovedregel undtaget

OBS: De forskellige forsikringsselskaber har forskellige regler, så tjek altid dit eget forsikringsselskab.

Læs mere om Tryg's retningslinjer her
Læs mere om Forsikring og Pensions retningslinjer her.
Læs mere om if's retningslinjer her.
Læs mere om Alm. Brands retningslinjer her.