name

Sundholmsvej 6 - 46

Efter skybruddet i juli 2011 havde Københavns Kommune brug for at skybrudsikre et større kvarter mellem Sundholmvej og Amagerfælledvej på Amager. Her er der adskillige institutioner - blandt andet Herbergscentret Sundholm, en skole, en vuggestue, et jobcenter og et ungdomsfængsel. Gaihede kom på banen efter massiv vandindtrængning i adskillige bygninger.


Placering:
Københavns Ejendomme 
Adresse: Sundholmsvej 6-46
By: 2300 København S

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Elle Silberg
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pes@gaihede.dk

Om ideen:
Efter skybruddet i juli 2011 havde Københavns Kommune brug for at skybrudsikre et større kvarter mellem Sundholmvej og Amagerfælledvej på Amager. Her er der adskillige institutioner - blandt andet Herbergscentret Sundholm, en skole, en vuggestue, et jobcenter og et ungdomsfængsel. Gaihede kom på banen efter massiv vandindtrængning i adskillige bygninger.

 

Kældervindue som fast vindue:
Vinduet til kælderen var lavtsiddende og under den oplyste højde for tidligere vandstande ved skybrud. Vinduet blev udtaget inkl. karme og faste dele. Efter udtagning blev der isat et nyt vindue i tilsvarende dimension som fast vindue uden opluk.

     

Kældervindue før og efter etablering af fast vindue.

Ekstra trin på kældertrappe:
Den gamle kældernedgang til fyrrummet havde flere gange været oversvømmet ved skybrud. Toppen af kældertrappen blev sikret ved at etablere en opkant/trin i samme højde som overkanten af vangen (ca. 20 cm) og samtidig hæve belægning foran denne med fald væk fra trappen.

     

Kældertrappe før og efter etablering af ekstra trin.

Lukning af lyskasser:
Der var tale om større kælderlemme i lave lyskasser, uden opkant og afløb i bunden, hvor der var indvendige tegn på, at der tidligere er kommet vand ind igennem disse. Lemmene blev udtaget inkl. karme og faste dele. Efter udtagningen blev der isat et nyt fast parti i tilsvarende dimension som vandtæt plade uden opluk. 

     

Lyskasse før og efter etablering af vandtæt plade.

Opkant på lyskasser:
Der blev påbygget opkanter på lyskasserne i samme stil og udformning som eksisterende, hvormed de blev hævet, så de har overside 20 cm over plant jordniveau.

     

Lyskasse før og efter etablering af opkant.

Opkant på lyskasse under trappe:
Lyskassen under trappen var i niveau med terrænet, hvorfor der var en vis sandsynlighed for indtrængning af vand. Der blev etableret 20-25 cm opkant på de to frie sider af lyskassen.

     

Lyskasse før og efter etablering af opkant.

Vandtæt lyskasse og flugtvejslem:
En gammel lyskasse/flugtvej fra kælderen var afspærret med jernplader, som ikke udgjorde en vandtæt eller holdbar løsning. Jernpladerne blev fjernet, og der blev etableret et fast, vandtæt og trædefast parti foran døren. Bag gelænder blev etableret et opluk med pumpe for flugtvejen fra kælderen i aluminium med vandtæt overgang til lyskassen.

     

Lyskasse og flugtvejslem før og efter etablering af vandtæt løsning.