name

Strandgade, Christianshavn

En kælderlejlighed blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Kælderlejligheden er efterfølgende blevet renoveret og skybrudssikret.


Placering
Adresse: Strandgade 
By: København

Kontaktpersoner:
Navn:
Christian Valentin Steffensen
E-mail:
cvs@valentin-consult.dk


Om Ideen:

Kælderlejlighed blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Lejligheden ligger i en fredet bygning, og derfor blev skybrudssikringen af bygningen en meget vanskelig affære, fordi alle ændringer skulle godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Ved den indvendige renovering er alle organiske materialer fjernet og lejligheder fremstår nu med klinkegulv og pudsede vægge

Det var meget begrænset hvad der kunne gøres på husets klimaskærm, fordi der i princippet ikke må ændres på fredede bygninger. F.eks var det ikke muligt at finde en løsning til sikring af udluftningsristene på husets facade, Det er heller ikke muligt af beskytte nedgangene til lejligheden. Vandtætte døre, som kan være en mulighed i traditionelle byggerier er f.eks ikke en mulighed ved fredede bygninger, hvor dørene skal have samme udtryk som de originale døre.

 

Udluftningsrist

 

Billede af lejligheden.

Det eksisterende toilet er bygget efter datiden traditioner d.v.s. hævet over højeste opstemningsniveau ved en lille trappe. Dette er ikke længere tilstrækkeligt, og der er derfor sat højvandslukke på afløbet fra lejligheden.

     

Billede af toilettet (tv), Vandet pumpes op i afløbssystemet (th). 

 

     

På bagsiden af huset er den fredede belægning blevet omlagt, så der er fald væk fra bygningen og en udluftningsrist er beskyttet med en lille opkant.