name

Skolen ved Søerne

Skole ved søerne blev i 2011 ramt af massive oversvømmelser, og har efterfølgende fået oversvømmelser et par gange.


Placering:
Adresse: Niels Ebbesens Vej 10
By: Frederiksberg

Kontaktpersoner:
Navn: Kristoffer Koch Bentzen, Frederiksberg Ejendomme
E-mail: krbe03@frederiksberg.dk

Om ideen:
Skybrudssikring af skolen er gennemført i flere etaper.

I første etape er der støbt opkanter på kældernedgange og atriumgård, og der er etableret højvandslukker på nogle af afløbene i kælderen.

I anden etape er en af skolens bygninger på Filippavej blevet forsynet med en by-pas på afløbssystemet. Ved opstemning i afløbssystemet lukker et højvandslukke til og to stærke pumper sørger for at pumpe kloakvandet væk fra bygningen og ud i hovedkloakken.

I etape 3 laves en forsænket boldbane i skolegården, der anvendes som bassin ved skybrud. På Filippavej etableres en ny gårdhave, der også kan anvendes som forsinkelsesbassin.

Læs mere om projektet her.  

 

      

Kældernedgange er forsynet med opkanter

Atriumgård er forsynet med opkanter

 

Den forsænkede boldbane, der skal bruges som forsinkelsesmagasin er ved at blive bygget

 

Nedgangen til den forsænkede gymnastiksal er blevet hævet og beskyttet af en glasindgang.