name

Njalsgade 13-17

Systemet var klart underdimensioneret - og der måtte gøres noget. 


Placering:
Adresse: Njalsgade 13-17
By: 2300 København S

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Elle Silberg
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pes@gaihede.dk

Om ideen:
Hele gården og halvdelen af tagene på ejendommen afvandede til en brønd i gården, som førte vandet videre ud under bygningen igennem et ø150 afløbsrør til en brønd i gaden uden for Njalsgade 15. Det vurderedes, at tagfladerne og gården afvandede, hvad der svarer til 1.000 m2 hver. Systemet var derfor klart underdimensioneret til at kunne tage de større vandmængder, og der kunne ikke presses større vandmængder igennem systemet ved etablering af pumpe.

Se et indslag om projektet fra TV2 LORRY her

Vandtæt skakt:
Der var i gården en gammel skakt fra en elevator, som var nedlagt. Denne var afdækket med en stålplade og rist, hvorigennem vandet kunne løbe ned i kælderen ved skybrud. Den gamle plade blev fjernet, og der blev etableret en ny stålplade med vandtætte overgange til de eksisterende belægninger og bygning.

     

Skakt før og efter etablering af vandtæt plade.

Overløbssikring:
Der blev etableret et overløbsbassin i et kælderrum under gården, hvor vandet kan samles op og ledes til kloakken, når der igen er plads i systemet. I gården blev der etableret en pumpebrønd med forbindelse til den eksisterende samlebrønd. Når vandet stiger i samlebrønden til et vist niveau, løber vandet videre over i en pumpebrønd, som pumper vandet over i overløbsbassinet i kælderen. Systemet stopper, når bassinet er fyldt. Der blev etableret en dykpumpe til overløbsbassinet for senere tømning heraf, når der igen er plads i systemet.

     

Kælder før og efter etablering af overløbsbassin.

Demonterbar barriere på trappe:
Nedgangen fra gården til kælderen blev sikret ved fastmontering af barrierer på to sider på toppen af trappevangerne. Der blev derudover klargjort til montage af en barriere, som først opsættes i forbindelse med varsel om skybrud. Barrieren er en demonterbar vandbarriere, hvor der blev monteret U-skinner på væggen og på indersiden af værnet. Barrieren har en højde på ca. 20 cm over overkant på det øverste trappetrin.

     

Kældertrappe før og efter etablering af demonterbar barriere.