name

Katrinedals Skole og Fritidshjem

Terrænet foran hovedindgangen skrånede mod indgangsdørene, hvorfor vandet løb ind i bygningen og skabte store ødelæggelser.


Placering:
Adresse: Vanløse Allé 44
By: 2720 Vanløse

Kontaktpersoner:
Navn: Pernille Køj Veng
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pv@gaihede.dk

Om ideen:

Terrænfald i skolegård:
Terrænet foran hovedindgangen skrånede mod indgangsdørene, hvorfor vandet løb ind i bygningen og skabte store ødelæggelser. Området blev afgrænset i en bue med en kant og 2-3 trin ned. Centralt på den nye bue blev der etableret en gangvenlig nedgang med trappe og lille sliske for kørestole. Terrænet inden for buen/trappekanten blev udført vandret med svagt fald mod midten, hvor der blev udført en 30 cm terrænbrønd med rist for afvanding af området.

     

Skolegård før og efter ændring af terrænfald.

Belægninger og terrænfald:
Terrænet hældte ind mod bygningen, hvilket betød, at vandet løb ind gennem konstruktionen og ødelagde de indvendige gipsvægge. Terrænet blev ændret, så der var fald mod en lavning og et underliggende dræn. I forbindelse med etableringen af drænet blev græsarealet opgravet, og der blev etableret drænlagsslanger i stenlag overdækket med geotekstil og nyt græs. Drænslangerne blev tilsluttet det eksisterende afløbsanlæg.

     

Terrænfald før og efter.