name

Heibergskolen

Skolen blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Der er igangsat en større ombygning med skybrudssikring. 


Placering
Adresse: Randersgade
By: København

Kontaktpersoner:
Navn: Bo Fisker, Orbicon
E-mail:
Navn: Jens Tamsen, Københavns Ejendomme
E-mail: AS1P@okf.kk.dk

Om ideen
Skolen blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Der er igangsat en større ombygning med skybrudssikring.

Man er i gang med at separere regnvandet fra spildevandet i skolen afløbssystem. De indvendige installationer på skolen er blevet beskyttet med en by-pass løsning. Ved opstemning i afløbssystemet lukker et højvandslukke til og to stærke pumper sørger for at pumpe kloakvandet væk fra bygningen og ud i hovedkloakken.Skolen har en gymnastiksal, der er bygget lavere end terrænet, derfor er der etableret opkanter på trappenedgangene til gymnastiksalen.

Der er etableret ekstra magasinering af regnvand på en forsænket boldbane. Her kan vandet selv løbe væk efter kraftig regn.

Der er etableret opkanter på nedgangen til gymnastiksalen

Den sænkede boldbane anvendes til magasin under skybrud