name

Hans Knudsens Plads

Københavns Ejendomme ønskede at forbedre afvandingsforholdene på rampen samt taget og tagterrassen, så regnvandet ikke utilsigtet kan løbe ind i bygningen og skade bygningsdele og inventar.


Placering:
Københavns Ejendomme
Adresse: Hans Knudsens Plads 3
By: 2100 København Ø

Kontaktpersoner:
Navn: Pernille Køj Veng
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pv@gaihede.dk

Om ideen:
Københavns Ejendomme ønskede at forbedre afvandingsforholdene på rampen samt taget og tagterrassen, så regnvandet ikke utilsigtet kan løbe ind i bygningen og skade bygningsdele og inventar.

Brønde under rampe:
Der blev etableret 2 stk. nye nedløbsbrønde, hvor de eksisterende nedløbsrør blev tilsluttet disse. Der blev derudover etableret en ny 1 m brød inkl. lukkeanordning på eksisterende ledningsstreng.

     

Rampe før og under etablering af de nye nedløbsbrønde (Før - Under)

Belægninger på rampe:
Der blev etableret nye belægninger på de eksisterende ramper samt nye opkanter ved terrænet med fald. Der blev derudover udført en ændring af terrænet ved og omkring de eksisterende ramper til kælderen med fald væk fra bygningen.

     

Rampe før og efter etablering af de nye belægninger (Før - Efter)

Afledning af regnvand fra tag:
Taget havde hidtil afledt vand via terrassedæk og riste i dette.

Risten i terrassedækket og det tilhørende nedløbsrør blev bevaret for afvanding af terrassen. Der blev dog udført 4 nye afløbsrør fra tagrenden på det øvre tag, som blev tilsluttet 2 nye nedløbsrør til terrænet.

     

Tagterrassen før og efter etablering af de nye nedløbsrør (Før - Efter)