name

G.A. Hagemanns Kollegium

Også G.A. Hagemanns Kollegium blev hårdt ramt under skybruddet i 2011. 


Placering
Adresse: Kristianiagade 10
By: Østerbro, København

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Schørmann Thorsen, COWI
E-mail: psth@cowi.dk

Om ideen:
I 2011 trængte vandet først ind gennem afløb i kælderen, og siden løb vand fra gaden ind gennem lyskasser og kældernedgang. Kælderen blev fyldt op på 9 minutter.

Ejendommen er gammel og afløbsinstallationerne var sammenblandet på en måde, som gjorde skybrudssikringen ekstra dyr.

Regnvandet blev i den udstrækning det var muligt separeret fra spildevandet. De steder, det var muligt, blev belægningen omlagt til permeable belægninger, der lader regnvandet sive ned i undergrunden. Dele af spildevandssystemet blev omlagt og spildevandet blev ledt til pumper, så tilbagestuvning i fremtiden ikke var muligt.
Hvor separering ikke var mulig blev der installeret en by-pass løsning med højvandslukke og pumper til at pumpe vandet væk, når der var opstemning i kloakken. Alle vinduer, lyskasser og kældernedgange blev sikret med gennemsigtige glas/plastinddækninger.
Kældernedgangen blev forsynet med en låge, så cykler kan komme op og ned. Skybrudssikring blev i så stor udstrækning som muligt udført med passive løsninger, der ikke kræver betjening ved skybrud.

Udbedringerne efter oversvømmelsen i 2011 kostede ca. 11 mio. kr. Sikringsprojektet kostede ca. 1,5 mio. kr.

 

Alle lyskasser er sikret med en gennemsigtig glasinddækning.

 

Også vinduer er sikret med en gennemsigtig glasinddækning.

 

Ved kældernedgange er glasinddækningen forsynet med en låge, som selvfølgelig skal være lukket under skybrud.