name

EF Nordhøjparken

Da ejerforeningen Nordhøjparken stod overfor en planlagt renovering af deres flade tage med tagpap, blev diverse skybrudssikringsløsninger indtænkt som en naturlig del af renoveringen, hvormed tagene blev skybrudssikrede.


Placering:
Adresse: Mellemengen 1-20
2980 Kokkedal

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Elle Silberg
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pes@gaihede.dk

Om ideen:
Da ejerforeningen Nordhøjparken stod overfor en planlagt renovering af deres flade tage med tagpap, blev diverse skybrudssikringsløsninger indtænkt som en naturlig del af renoveringen, hvormed tagene blev skybrudssikrede.

Flade tage:
Der var på ejendommen flade tage med få afløb på midten af tagene. For at sikre en fornuftig afvanding fra tagene i forbindelse med kraftig regn, blev der etableret overløbssikring i gavlene med udspyer. Udspyerne blev placeret med hensynstagen til indgange i terrænet og i en højde, der sikrer, at de ikke løber over ved hverdagsregn.

Løsning:

Udspyer på tag.

Installationer på tage:
Der var flere steder på tagene placeret installationer i en højde, der gjorde, at de lå under vand ved skybrud og kraftig nedbør. Under renoveringen blev de derfor flyttet op i en højde, der var over sternkanten, hvormed de ikke længere lå under vand i forbindelse med regn.

Placering af installationer efter tagrenovering.

Ovenlysvinduer i tage:
Ovenlysvinduerne var inden renoveringen hævet en smule, men de lå stadig under sternkanten, hvorfor der kunne løbe vand ind ved skybrud. Ovenlysvinduerne blev derfor hævet yderligere under renoveringen, så de nu ligger på et niveau, der er over sternkanten. Dermed er de sikret mod vandindtrængning.

Hævet ovenlysvindue til niveau over sternkant/tagkant.