name

Amager Fælled Skole

Skolen blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Der er igangsat en større ombygning med skybrudssikring. 


Placering
Adresse: Sundholmsvej 
By: København

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Silberg, Gaihede
E-mail:
pes@gaihede.dk

Om ideen:

Efter de store oversvømmelser har Københavns Kommunes ejendomme igangsat en større ombygning af skolen, hvor der tages højde for de fremtidige klimaændringer. Der er sat højvandslukker på indvendige afløb. Udvendigt er terrænet reguleret, så der falder væk fra bygningerne, og terrænet er sænket, så vand kan magasineres. Til afskærmning mod vand er der opbygget en vold, der kan anvendes som bænk. Mod gaden er terræn reguleret, så vand ikke kan løbe ind på grunden fra gaden. Der er også etableret opkanter ved kældernedgange.

       

Der er etableret opkanter ved kældernedgangene

 

Mod gaden er terrænet reguleret, så vand ikke kan løbe ind på grunden fra gadeplan.

 

I skolegården er terrænet sænket, og der er etableret en vold, der kan bruges som bænk.

 

Terrænet er sænket og reguleret, så vand kan opmagasineres på terræn.